Our Publications

2023

Functional Liquid Metal Polymeric Composites: Fundamentals and Applications in Soft Wearable Electronics, Fang-Cheng Liang, B.C.K. Tee*, Advanced Functional Materials, 2024.

Focus on organic materials, bio-interfacing and processing in neuromorphic computing and artificial sensory applications, Yoeri van de Burgt, Francesca Santoro, B.C.K. Tee, Fabien Alibart, Neuromorphic Computing and Engineering, 2023.

Frictionless multiphasic interface for near-ideal aero-elastic pressure sensingWen Cheng, Xinyu Wang, Ze Xiong, Jun Liu, Zhuangjian Liu, Yunxia Jin, Haicheng Yao, Tak-Sing Wong, John S Ho, B.C.K. Tee*, Nature Materials, 2023.

Tactile sensory response prediction and design using virtual tests, Zhen-Pei Wang, Haicheng Yao, Hian Hian See, Weidong Yang, B.C.K. Tee, Zhuangjian Liu, Sensors and Actuators A: Physical, 2023.

Implant-to-implant wireless networking with metamaterial textiles, Xi Tian, Qihang Zeng, Selman A Kurt, Renee R Li, Dat T Nguyen, Ze Xiong, Zhipeng Li, Xin Yang, Xiao Xiao, Changsheng Wu, B.C.K. Tee, Denys Nikolayev, Christopher J Charles, John S Ho, Nature Communications, 2023.

Battery-free and AI-enabled multiplexed sensor patches for wound monitoring, Xin Ting Zheng, Zijie Yang, Laura Sutarlie, Moogaambikai Thangaveloo, Yong Yu, Nur Asinah Binte Mohamed Salleh, Jiah Shin Chin, Ze Xiong, David Lawrence Becker, Xian Jun Loh, B.C.K. Tee, Xiaodi Su, Science Advances, 2023.

Technology roadmap for flexible sensors, Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, …, B.C.K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, …, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen, ACS nano, 2023.

Size-dependent bending of a rectangular polymer film, Yin Liu, Xuemei Fu, Ruochen Yang, Jun Liu, B.C.K. Tee, Zhuangjian Liu, Soft Matter, 2023.

2022

Dynamic Modeling of Intrinsic Self-Healing Polymers Using Deep Learning, Hashina Parveen Anwar Ali, Zichen Zhao, Yu Jun Tan, Wei Yao, Qianxiao Li, B.C.K. Tee*, ACS Applied Materials Interfaces, 2022.

Ambipolar Organic Field-Effect Transistors and Complementary Circuits Based on Single Crystals with Alcohol Treatment, Chengce Lin, Boyu Peng, Jiake Wu, Zhuoting Huang, Min Chen, Dapeng Hu, Shifeng Ke, B.C.K. Tee, Hanying Li, Advanced Electronic Materials, 2022.

Assessing thermal and dielectric characteristics of healable, low-field illuminating optoelectronic stretchable material for electrical insulating purposes, Valentino Nikolic, Petr Kadlec, Radek Polansky, Wan Guanxiang, B.C.K. Tee*, 2022 International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika), 2022.

Macromolecule conformational shaping for extreme mechanical programming of polymorphic hydrogel fibers, Xiao-Qiao Wang, Kwok Hoe Chan, Wanheng Lu, Tianpeng Ding, Serene Wen Ling Ng, Yin Cheng, Tongtao Li, Minghui Hong, B.C.K. Tee, Ghim Wei Ho, Nature Communications, 2022.

Electronic Skins, Siew Ting Melissa Tan, B.C.K. Tee*, World Scientific Handbook of ORGANIC OPTOELECTRONIC DEVICES: Volume 4-Flexible Bioelectronics, 2022.

2021

A wireless and battery-free wound infection sensor based on DNA hydrogel, Ze Xiong, Sippanat Achavananthadith, Sophie Lian, Leigh Edward Madden, Zi Xin Ong, Wisely Chua, Viveka Kalidasan, Zhipeng Li, Zhu Liu, Priti Singh, Haitao Yang, Sascha P Heussler, SMP Kalaiselvi, Mark BH Breese, Haicheng Yao, Yuji Gao, Kavitha Sanmugam, B.C.K. Tee, Po-Yen Chen, Weiqiang Loke, Chwee Teck Lim, Grace Shu Hui Chiang, Boon Yeow Tan, Hao Li, David Laurence Becker, John S Ho, Science advances, 2021.

Wirelessly operated bioelectronic sutures for the monitoring of deep surgical wounds, Viveka Kalidasan, Xin Yang, Ze Xiong, Renee R Li, Haicheng Yao, Hareesh Godaba, Sybil Obuobi, Priti Singh, Xin Guan, Xi Tian, Selman A Kurt, Zhipeng Li, Devika Mukherjee, Ravisankar Rajarethinam, Choon Seng Chong, Jiong-Wei Wang, Pui Lai Rachel Ee, Weiqiang Loke, B.C.K. Tee, Jianyong Ouyang, Christopher J Charles, John S Ho, Nature Biomedical Engineering, 2021.

Sensorized reconfigurable soft robotic gripper system for automated food handling, Jin Huat Low, Phone May Khin, Qian Qian Han, Haicheng Yao, Yee Seng Teoh, Yadan Zeng, Si Li, Jun Liu, Zhuangjian Liu, Pablo Valdivia y Alvarado, I-Ming Chen, B.C.K. Tee, Raye Chen Hua Yeow, IEEE/ASME Transactions On Mechatronics, 2021.

Extended tactile perception: Vibration sensing through tools and grasped objects, Tasbolat Taunyazov, Luar Shui Song, Eugene Lim, Hian Hian See, David Lee, B.C.K. Tee, Harold Soh, 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2021.

Scaling metal-elastomer composites toward stretchable multi-helical conductive paths for robust responsive wearable health devices, Yue Zhao, Yu Jun Tan, Weidong Yang, Shaohua Ling, Zijie Yang, Ju Teng Teo, Hian Hian See, David Kwok Hung Lee, Dingjie Lu, Shihao Li, Xianting Zeng, Zhuangjian Liu, B.C.K. Tee*, Advanced Healthcare Materials, 2021.

Fully transient stretchable fruit-based battery as safe and environmentally friendly power source for wearable electronics, Zifeng Wang Xue Li Zijie Yang Hongchen Guo Yu Jun Tan Glenys Jocelin Susanto Wen Cheng Weidong Yang,  B.C.K. Tee*, EcoMat, 2021.

Augmented Reality Interfaces Using Virtual Customization of Microstructured Electronic Skin Sensor Sensitivity Performances, Haicheng Yao, Tao Sun, John Solomon Chiam, Melissa Tan, Khek Yu Ho, Zhuangjian Liu,  B.C.K. Tee*, Advanced Functional Materials, 2021.

Fully-Digital Self-Calibrating Decoder with Sub-µW, 1.6fJ/convstep and 0.0075mm2 per Receptor for Scaling to Human-Like Tactile Sensing Density, Prachi Agarwal, Viveka Konandur Rajanna, Toh Wei Da, B.C.K. Tee, Massimo Alioto, 2021 Symposium on VLSI Circuits, 2021.

Progress and Roadmap for Intelligent Self-Healing Materials in Autonomous Robotics, Yu Jun Tan Glenys Jocelin Susanto Hashina Parveen Anwar Ali,  B.C.K. Tee*, Advanced Materials, 2020.

2019-2020

Artificially innervated self-healing foams as synthetic piezo-impedance sensor skins, Hongchen Guo, Yu Jun Tan, Ge Chen, Zifeng Wang, Glenys Jocelin Susanto, Hian Hian See, Zijie Yang, Zi Wei Lim, Le Yang & B.C.K. Tee*, Nature Communications, 2020.

Near–hysteresis-free soft tactile electronic skins for wearables and reliable machine learning, H. Yao
, W. Yang, W. Cheng, Y.J. Tan, HH See, H.P.A. Ali, B. Lim, ZJ Liu and B.C.K. Tee*, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020.

Environment-Resilient Graphene Vibrotactile Sensitive Sensors for Machine Intelligence, H. Yao
, P. Li, W. Cheng, W. Yang, Z. Yang, H.P.A. Ali, H. Guo, and B.C.K. Tee*, ACS Materials Letters, 2020.

Event-Driven Visual-Tactile Sensing and Learning for Robots, T. Taunyazov, W. Sng, B. Lim, Hian Hian See, J. Kuan, A. Fatir, B.C.K. Tee, H. Soh., Robotics: Science and System, 2020.

Bioinspired Prosthetic Interfaces, Li, P., Anwar Ali, H. P., Cheng, W., Yang, J. & B. C. K. Tee*, Adv. Mater. Technol. 1900856, 2020.

Wireless battery-free body sensor networks using near-field-enabled clothing
Rongzhou Lin, Han-Joon Kim, Sippanat Achavananthadith, Selman A. Kurt, Shawn C. C. Tan, Haicheng Yao, Benjamin C. K. Tee, Jason K. W. Lee & John S. Ho, Nature Communications, 2020.

A transparent, self-healing and high-k dielectric for low-field-emission stretchable optoelectronics, Y. J. Tan, H. Godaba, G. Chen, S. T. M. Tan, G. Wan, G. Li, P. M. Lee, Y. Cai, S. Li, R. F. Shepherd, J. S. Ho & B. C. K. Tee*, Nature Materials, 2019. | News and Views

A neuro-inspired artificial peripheral nervous system for scalable electronic skins , WW Lee, Y. J. Tan, H. Yao, S. Li, H. H. See, M. Hon, K. A. Ng, B. Xiong, J. S. Ho and B. C. K. Tee*, Science Robotics, 2019. | Selected as Cover

Wireless body sensor networks based on metamaterial textiles. , X. Tian, P. M. Lee, Y. J. Tan, T. L. Y. Wu, H. Yao, M. Zhang, Z. Li, K. A. Ng, B. C. K. Tee, J. S. Ho, Nature Electronics, 2, 75-82, 2019. | Featured on Nature Electronics News & Views and Selected as Cover

Self-healing Electronic skins for Aquatic Environments, Y. Cao, Y.J. Tan, S. Li, W. Lee, H. Guo, Y. Cai, C. Wang, B. C.-K. Tee*, Nature Electronics, 2, 75-82, 2019. | Featured on Nature Electronics News & Views and Selected as Cover

Highly conductive 3D metal-rubber composites for stretchable electronic applications, Y. Zhao, W.D. Yang, Y.J. Tan, S., Si, X. Zeng, ZJ Liu, B. C.-K. Tee*, APL Materials, 7, 031508, 2019. | Featured on APL Materials

Design and applications of stretchable and self-healable conductors for soft electronics, Y. Zhao, A. Kim, GX Wan, B. C.-K. Tee*, Nano Convergence, 6, 25, 2019.

2018

Soft Electronically Functional Polymeric Composite Materials for a Flexible and Stretchable Digital Future, B. C-K. Tee*, J. Ouyang, Advanced Materials,1802560, 2018.

Gigahertz Integrated Circuits Based on Complementary Black Phosphorus Transistors, L. Chen, S. Li, X. Feng, L. Wang, X. Huang, Benjamin C.K. Tee*, K.W. Ang*, Advanced Electronic Materials, 4, 1800274, 2018.

Self-Healing Electronic Materials for a Smart and Sustainable Future, Y.J. Tan, J. Wu, H. Li, B. C-K. Tee*, ACS Applied Materials & Interfaces,  10 (18), 15331–15345, 2018.

 

Flow-enhanced solution printing of all-polymer solar cells, Y. Diao, Y. Zhou, T. Kurosawa, Leo Shaw, C. Wang, S. Park, Y. Guo, J. A. Reinspach, K. Gu, X. Gu, B. C.K. Tee, C. Pang, H. Yan, D. Zhao, M. F. Toney, S. C.B. Mannsfeld, Z. Bao, Nature Communications 6, 7955, 2015.

 

Shape-Controlled, Self-Wrapped Carbon Nanotube Three-Dimensional Electronics, H. Wang, Y. Wang, B. C-K. Tee, K. Kim, J. Lopez, W. Cai, and Z. Bao, Advanced Science, 2, 1500103, 2015.

 

A Skin-Inspired Organic Digital Mechanoreceptor, B. C-K. Tee*, A. Chortos*, A. Berndt*, A. K. Nguyen, A. Tom, A. McGuire, Z. C. Lin, K. Tien, W. G. Bae, H. Wang, P. Mei, H. H. Chou, B. Cui, K. Deisseroth, T. N. Ng, Z. Bao, Science, 350, 313–316, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Continuous Wireless Pressure Monitoring and Mapping with Ultra-Small Passive Sensors for Health Monitoring and Critical Care, L. Chen*, B. C-K. Tee*, et al. (*equal contribution), Nature Communications, 5, 5028, 2014.

Tunable Flexible Pressure Sensors using Microstructured Elastomer Geometries for Intuitive Electronics, B. C-K. Tee et al., Advanced Functional Materials 24, 5427–5434, 2014.

Tuning the threshold voltage of carbon nanotube transistors by n-type molecular doping for robust and flexible complementary circuits. H. Wang, P. Wei, Y. Li, J. Han, H. R. Lee, B. D Naab, N. Liu, C. Wang, E. Adijanto, B. C-K Tee, et al., Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(13), 4776–4781, 2014

Flexible polymer transistors with high pressure sensitivity for application in electronic skin and health monitoring, G. Schwartz, B. C-K. Tee, et al., Nature Communications, 4, 1859, 2013.

Solution coating of large-area organic semiconductor thin films with aligned single-crystalline domains, featured in Y. Diao, B. C-K. Tee, et al., Nature Materials, 12, 665–671, 2013 | Selected as cover page for print issue and Featured on Nature Material’s News and Views.

The Evolution of Electronic Skin (E-Skin): A Brief History, Design Considerations, and Recent Progress, ML Hammock, A Chortos, B. C-K. Tee, JBH Tok, Z Bao, Advanced Materials, 25 (42), 5997-6038, 2013

An electrically and mechanically self-healing composite with pressure- and flexion-sensitive properties for electronic skin applications, B. C-K. Tee*, C. Wang*, R. Allen, Z. Bao, Nature Nanotechnology, 7, 825–832, 2012. Featured on Science Magazine, BBC, ABC, NatGeo (*equal contribution)

Electronic Properties of Transparent Conductive Films of PEDOT:PSS on Stretchable Substrates D. J. Lipomi, J. A. Lee, M. Vosgueritchian, B. C-K. Tee, J.A. Bolander, & Z. Bao, Chemistry of Materials, 24(2), 373–382. 2012.

Transparent, Optical, Pressure-Sensitive Artificial Skin for Large-Area Stretchable Electronics, M. Ramuz, B. C-K. Tee, J. B.-H.Tok, Z. Bao, Advanced Materials, 24, 3223-3227, 2012.

High-Performance Transistors and Complementary Inverters Based on Solution-Grown Aligned Organic Single-Crystals, H. Li*, B. C-K. Tee*, et. al. , Advanced Materials, 24, 2588–2591, 2012 (*equal contribution).

Micro-imprinted prism substrate for self-aligned short channel organic transistors on a flexible substrate, J. Jeon, B. C.-K. Tee, B. Murmann, and Z.Bao, Applied Physics Letters, 100, 043301, 2012.

High-Mobility Field-Effect Transistors from Large-Area Solution- Grown Aligned C60 Single Crystals, H. Li, B. C-K. Tee, J.J. Cha, Y. Cui and Z. Bao, Journal of American Chemical Society, 2012.

Chemical and Engineering Approaches To Enable Organic Field-Effect Transistors for Electronic Skin Applications, Sokolov, A.N., B. C-K. Tee, et al., Accounts of Chemical Research, 2011.

Skin-Like Sensors of Pressure and Strain Enabled by Transparent, Elastic Films of Carbon Nanotubes, D.J. Lipomi*, M. Vosgueritchian*, B. C-K. Tee* et al., Nature Nanotechnology, 1–6, 2011. (*equal contribution)

Stretchable Organic Solar Cells, D.J. Lipomi, B. C-K. Tee, M. Vosgueritchian, & Z. Bao, Advanced Materials, 23, Issue 15, 1771–1775, 2011.

Highly sensitive flexible pressure sensors with micro-structured rubber dielectric layers, SCB Mannsfeld, B. C-K Tee, et al., Nature Materials 9, 859–864, 2010 | Featured on Nature News and Views.

Controlled solution deposition and systematic study of charge-transport anisotropy in single crystal and single-crystal textured TIPS pentacene thin films, J. Chen, C.K. Tee, M. Shtein, D. C. Martin and J. Anthony, Organic Electronics, Vol 10, Issue 4, Pg 696-703, 2009.

Grain-boundary-limited charge transport in solution-processed 6,13 bis(tri-isopropylsilylethynyl) pentacene thin film transistors, J. Chen, C.K. Tee, M. Shtein, J. Anthony, and D. C. Martin, Journal of Appl. Phys. Vol 103, 114513, 2008.

Thermal and mechanical cracking in bis(triisopropylsilylethnyl) pentacene thin films, J. Chen, C.K. Tee; J. Yang; C. Shaw; M. Shtein; J. Anthony and D. C. Martin, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 44, 24, 3631-3641, 2006.